Zand cement dekvloeren

Zandcementvloer is een vloer van zand, cement en water. Dit wordt op een onderliggende vloer aangebracht om oneffenheden glad te strijken, niveauverschillen te overbruggen of om een vloer als geheel op het gewenste peil te brengen. Veel gebruikte namen ervoor zijn cementvloer, smeervloer of specievloer.

 

Dit word in het merendeel van de gebouwen in Europa toegepast. Deze vloer wordt meestal aangebracht wanneer de onderliggende vloerniet vlak genoeg is om direct vloerbedekking of tapijt aan te brengen. In de meeste gevallen is dit wel zo. Zandcementvloer is bedoeld om een bepaald peil te realiseren en heeft geen dragende functie. Het is ook mogelijk om de zandcementvloer te pleisteren zodat deze een harde toplaag krijgt. Deze word ook wel pleistervloer genoemd.